Bescherming van persoonsgegevens door AksonPolska.com

 

AksonPolska.com gaat op verantwoorde wijze om met uw persoonsgegevens. Hieronder worden de door ons toegepaste regels vermeld omtrent het verzamelen en beschermen van deze gegevens.

 

  1. Verzamelen van statistieken
  2. Verzamelen en bewerken van persoonsgegevens
  3. Rechten voor toegang en verbetering van verzamelde persoonsgegevens
  4. Veiligheid van persoonsgegevens
  5. Voorbehouden rechten tot wijzigen van de bescherming van gegevens
  6. Contact in geval van aanvullende vragen

 

1. Verzamelen van statistieken

Voor het gebruiken van informatie op onze websites is geen openbaring van uw persoonsgegevens vereist. Echter worden door het oproepen van deze websites – dit geldt voor elke activiteit op internet – de volgende gegevens opgeslagen in het logboek van de server: de naam van uw internetprovider, de website via welke u deze webservice hebt bezocht, de websites van AksonPolska.com die u hebt bezocht en het IP-adres van uw computer.

Bovenstaande gegevens maken identificatie weliswaar mogelijk maar er zal geen enkel gebruik van gemaakt worden als het gaat om de gegevens van een concreet persoon. De gegevens kunnen worden gebruikt voor statistische doeleinden waarbij de individuele gebruiker anoniem blijft.

2. Verzamelen en bewerken van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden alleen dan verzameld wanneer u deze zelf beschikbaar stelt, bijv. via registratie, het invullen van een contactformulier of het versturen van een e-mail. Het verzamelen van gegevens is in dit geval niet gelijk aan het gebruik ervan. De gegevens kunnen gewoon in het systeem blijven staan als sporen van correspondentie.

Een tweede groep persoonsgegevens wordt gevormd door gegevens die zijn opgeslagen in het kader van een bestelling van vertaaldiensten. Om de bestelling te voltooien zijn deze gegevens vereist om conform de wettelijke eisen de juiste notities in het Repertorium van de beëdigd vertaler op te nemen en eventueel een BTW-factuur op te kunnen stellen. In een dergelijk geval worden de gegevens opgeslagen in de klantendatabase van AksonPolska.com.

De in onze database opgeslagen persoonsgegevens zullen niet worden verstrekt aan derden. Er kan een uitzondering plaatsvinden wanneer er bepaalde gegevens worden opgevraagd door een landelijke instantie die bevoegd is tot het ontvangen hiervan. Regionale overheden beschikken bijvoorbeeld de bevoegdheid om bijdragen in het repertorium van de vertaler te controleren.

3. Rechten voor toegang en verbetering van verzamelde persoonsgegevens

U kunt op elk willekeurig moment al uw door ons verzamelde persoonsgegevens controleren en verbeteren indien deze volgens u niet juist of niet actueel zijn. Hiervoor hoeft u enkel telefonisch of per e-mail contact met ons op te nemen.

U kunt op elk willekeurig moment uw toestemming intrekken voor het gebruik van de verzamelde persoonsgegevens en verzoeken om de gegevens te verwijderen uit onze database. Dit geldt voor zover er geen wettelijke verplichtingen zijn zoals vermeldingen in het repertorium van de beëdigde vertaler of gegevens die in het systeem blijven staan als kopie van handelsdocumenten zoals facturen.

4. Veiligheid van persoonsgegevens

AksonPolska.com past de vereiste technische middelen toe om de door u gedeelde persoonsgegevens te beschermen tegen manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegden. De beschermingsmiddelen worden continu gewijzigd en aangepast aan de technische ontwikkelingen om de beste gegevensbescherming te kunnen garanderen.

5. Voorbehouden van recht tot wijzigen van de bescherming van gegevens

Wij verklaren dat wij ons i.v.m. voortdurende wets- en technische wijzigingen m.b.t. de bescherming van persoonsgegevens het recht voorbehouden om wijzigingen aan te brengen in de aangenomen regels voor bescherming van de persoonsgegevens zodat deze blijft voldoen aan de vereiste normen. Informatie over dergelijke wijzigingen zal elke keer worden vermeld in deze op onze website beschikbare tekst die voortdurend wordt geactualiseerd.

6. Contact in geval van aanvullende vragen

In geval van aanvullende vragen met betrekking tot de door ons toegepaste bescherming van persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen.

Tel.: +31 6 841 541 62

kontakt@aksonpolska.com