Ochrona danych osobowych w AksonPolska

 

AksonPolska bardzo poważnie traktuje ochronę Państwa danych osobowych. Poniżej pragniemy zapoznać Państwa ze stosowanymi przez nas zasadami gromadzenia i ochrony tych danych.

Administratorem danych osobowych jest Akson – Katarzyna Bijas, ul. Sapieżyńska 8 lok. 19, 00-215 Warszawa, NIP 1181379563 dalej AksonPolska.

 

  1. Gromadzenie danych statystycznych
  2. Gromadzenie i opracowywanie danych osobowych
  3. Prawo dostępu i korekty zgromadzonych danych osobowych
  4. Bezpieczeństwo danych osobowych
  5. Zastrzeżenie prawa do zmian w ochronie danych
  6. Kontakt w przypadku dodatkowych pytań

 

1. Gromadzenie danych statystycznych

Korzystanie z informacji zawartych na naszych stronach internetowych nie wymaga ujawniania przez Państwa danych osobowych. Jednak co do zasady przez wywołanie tych stron – dotyczy to każdej aktywności w sieci internet – w logach serwera zapisane zostaną następujące dane: nazwa Państwa dostawcy usług internetowych, strona internetowa, z której odwiedzili Państwo niniejszy serwis, strony internetowe AksonPolska, które Państwo odwiedzili oraz adres IP Państwa komputera.

Powyższe dane dopuszczają wprawdzie możliwość identyfikacji, mimo to nie ma tu miejsca żadne ich wykorzystanie w odniesieniu do danych konkretnej osoby. Dane te mogą zostać wykorzystane do celów statystycznych, przy czym indywidualny użytkownik pozostaje anonimowy.

2. Gromadzenie i opracowywanie danych osobowych

Dane osobowe gromadzone są tylko wtedy, gdy sami nam je Państwo udostępnią, np. w ramach rejestracji, poprzez wypełnienie formularza kontaktowego, bądź przesłanie e-maila. Gromadzenie danych nie jest równoznaczne w tym przypadku z ich wykorzystaniem. Po prostu dane te pozostają w systemie jako ślady korespondencji.

Drugą grupę stanowią dane osobowe zapisywane w ramach zamówienia usług tłumaczeniowych. W celu finalizacji zamówienia dane te są potrzebne do sporządzenia wymaganej ustawowo notatki w Repertorium tłumacza przysięgłego oraz, ewentualnie, do wystawienia faktury VAT. W tym przypadku dane te zapisywane są w bazie klientów AksonPolska.

Żadne zgromadzone przez nas w bazie klientów dane osobowe nie są udostępniane przez nas osobom trzecim. Wyjątkiem od tej reguły mogłaby być tylko sytuacja, gdybyśmy zostali wezwani o udostępnienie jakichś danych przez instytucje urzędowe upoważnione do ich otrzymania. Na przykład Urzędy Wojewódzkie uprawnione są do kontrolowania wpisów w Repertorium tłumacza.

3. Prawo dostępu i korekty zgromadzonych danych osobowych

W każdej chwili mogą Państwo sprawdzić wszelkie, zgromadzone w naszej bazie dane dotyczące Państwa i dokonać ich korekty, jeżeli są one według Państwa nieaktualne lub nieprawidłowe. W tym celu wystarczy się z nami skontaktować telefonicznie lub drogą e-mailową.

W każdej chwili mają też Państwo prawo odwołać zgodę na wykorzystywanie zgromadzonych na Państwa temat danych osobowych i zażądać usunięcia tych danych z naszej bazy o ile nie ma innych zobowiązań, wynikających z ustaw, np. dotyczących wpisów do Repertorium tłumacza przysięgłego lub danych, które pozostają w systemie jako kopie dokumentów handlowych, np. faktury.

4. Bezpieczeństwo danych osobowych

AksonPolska stosuje wymagane środki techniczne w celu ochrony udostępnionych przez Państwa danych przed manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieupoważnionych. Te środki bezpieczeństwa są na bieżąco zmieniane i dostosowywane do rozwoju technologii w celu zapewnienia najlepszej ochrony tych danych.

5. Zastrzeżenie prawa do zmian w ochronie danych

Oświadczamy, że w związku z ciągłymi zmianami w ustawodawstwie, a także w związku z ciągłymi zmianami technicznymi związanych z ochroną danych osobowych, zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w przyjętych zasadach ochrony tych danych osobowych w celu dostosowania poziomu ich ochrony do wymaganych standardów. Informacje o takich zmianach będą każdorazowo podawane w niniejszym tekście, który ? dostępny na naszej stronie internetowej – zawiera zawsze najbardziej aktualną wersję.

6. Kontakt w przypadku dodatkowych pytań

W przypadku dodatkowych pytań związanych ze stosowaną przez nas ochroną danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem danych osobowych.

Tel.: +48 22 635 18 55

info@aksonpolska.com