Tłumaczenia język flamandzki

Język belgijski nazywany jest też flamandzkim. Uznawany jest za odmianę języka niderlandzkiego (holenderskiego) lub za odrębny od niego język. Oba języki są wprawdzie bardzo do siebie podobne, ale występują między nimi istotne różnice dotyczące głównie wymowy i słownictwa. Aby zapewnić Państwu najwyższy standard i jakość naszych prac, poszerzyliśmy ofertę o usługi, jakie zapewnia profesjonalny tłumacz polsko-flamandzki. Dzięki temu zyskują Państwo gwarancję 100% poprawności, precyzji i naturalnego brzmienia naszych przekładów.

Tłumacz z belgijskiego na polski i z polskiego na belgijski

Nasza oferta obejmuje dwukierunkowe tłumaczenia z i na język flamandzki (belgijski). Przekłady z polskiego na flamandzki w AksonPolska sporządzają specjaliści posługujący się belgijskim jako swoim językiem ojczystym. Dzięki temu jesteśmy w stanie zagwarantować naturalne, autentyczne brzmienie i pełną poprawność naszych tekstów w tym języku. Tłumaczenia w drugą stronę – z flamandzkiego na polski – sporządzają doświadczeni fachowcy płynnie władający językiem belgijskim, których mową ojczystą jest język polski.

Kim jest tłumacz polsko-flamandzki w naszym biurze?

Do grona naszych pracowników przyjmujemy wyłącznie najlepszych fachowców w swej dziedzinie. Wśród specjalistów AksonPolska wymienić można zarówno rodzimych użytkowników języka belgijskiego, jak i profesjonalistów narodowości polskiej. Tłumacz polsko-flamandzki z naszego biura to osoba biegle władająca językiem polskim i belgijskim – ale to nie wszystko. Od naszych tłumaczy specjalistycznych wymagamy znajomości żargonów i zwrotów branżowych z wielu specjalizacji. Niejeden z nich specjalizuje się dodatkowo w jednej wąskiej dziedzinie, świadcząc przekłady najwyższej klasy.

Tłumaczenia w języku flamandzkim – cennik

Ceny naszych tłumaczeń z i na język belgijski uzależnione są od kilku czynników. Należą do nich:

 • długość tłumaczenia wyrażona w liczbie stron obliczeniowych,
 • rodzaj przekładu,
 • kierunek translacji (z polskiego na belgijski lub odwrotnie).

Strona obliczeniowa tłumaczenia nie jest tym samym, co fizyczna strona tekstu. Stronę obliczeniową określa bowiem ilość znaków, która jest inna w przypadku tekstów zwykłych i przysięgłych. Poniżej zamieszczamy przyjęte w naszym biurze długości stron:

 • strona obliczeniowa tłumaczenia zwykłego – 1500 znaków ze spacjami,
 • strona obliczeniowa tłumaczenia przysięgłego – 1125 znaków ze spacjami,
 • dokumenty w formie powtarzalnej (w tym dokumentacja samochodowa), to jest w formie standardowych formularzy – ceny ustalane są za dokument, nie zaś za jego długość.

Aby ułatwić wstępne oszacowanie kosztu zlecenia zamieszczamy poniżej tabele z cenami za stronę tekstu lub dokument. Koszt tłumaczenia to liczba stron pomnożona przez cenę jednej strony. Pragniemy zaznaczyć, że podane ceny mają charakter orientacyjny i w zależności od specyfiki tekstu mogą ulec zmianom. Ceny zawsze podawane są do akceptacji Klienta przed rozpoczęciem prac.

Język tłumaczenia Kierunek tłumaczenia Cena
za stronę obliczeniową
Flamandzki flamandzki -> polski

polski -> flamandzki

125

145

Dokumenty samochodowe:

Uwaga, podane w tabeli ceny są cenami brutto podanymi za tłumaczenie całego dokumentu

KRAJ POCHODZENIA POJAZDU RODZAJ DOKUMENTU CENA /SZT
Belgia Dowód rejestracyjny
Dowód rej. dwuczęściowy
Świadectwo przeglądu technicznego
Faktura/umowa
140 PLN
220 PLN
120 PLN
105 PLN

Zapraszamy do wykonania bezpłatnej wyceny tłumaczenia. W tym celu wystarczy przesłać nam pliki za pomocą naszego formularza.

Przekłady ustne i pisemne w AksonPolska w języku belgijskim

Wykonujemy profesjonalne przekłady ustne i pisemne z i na język flamandzki. Możesz mieć pewność, że tłumaczenia z naszego biura będą wierne oryginałom i brzmieć będą w pełni naturalnie. Translacje pisemne wykonujemy w większości indywidualnie. W razie potrzeby korzystamy też z konsultacji z rodzimymi użytkownikami języka belgijskiego i ze specjalistami w danych dziedzinach merytorycznych.

Tłumacz belgijsko-polski – translacje ustne

AksonPolska oferuje fachowe tłumaczenia ustne z i na język belgijski. Wykonują je zarówno rodzimi użytkownicy tego języka, jak i polscy tłumacze o najwyższych kwalifikacjach. Zapewniamy przekłady ustne zwykłe, specjalistyczne i przysięgłe. Wykonujemy:

 • tłumaczenia symultaniczne z i na język belgijski – są to tłumaczenia wykonywane równocześnie z odsłuchem tekstu źródłowego. Podczas gdy mówca wygłasza swoje przemówienie, tłumacz siedzący w kabinie odbiera jego słowa przez słuchawki i niemal równocześnie tłumaczy je na język docelowy. Słuchacze odbierają słowa tłumacza również za pomocą słuchawek;
 • tłumaczenia szeptane – są formą tłumaczenia symultanicznego i polegają na przekazywaniu słuchaczom szeptem treści przemówienia lub rozmowy. Naturalnie, tłumacz znajduje się wówczas blisko swych odbiorców;
 • tłumaczenia konsekutywne – inaczej zwane są następczymi. W trakcie przemówienia mówca i tłumacz znajdują się niedaleko siebie. Przemawiający częściej lub rzadziej przerywa swoje wystąpienie, by umożliwić tłumaczowi przekazanie esencji jego treści słuchaczom. W trakcie tego rodzaju przekładu tłumacz może robić notatki, co w praktyce nie zawsze jest konieczne;
 • tłumaczenia liaison – jest to rodzaj przekładów następczych. Od typowych tłumaczeń konsekutywnych różni się długością tłumaczonych fragmentów. W przypadku translacji liaison tłumaczy się krótkie fragmenty, a nawet pojedyncze wypowiedzi czy zdania. Jest to konieczne na przykład podczas rozpraw sądowych lub prezentacji multimedialnych. Wszędzie tam, gdzie wymagana jest maksymalna wierność oryginałowi lub bieżące przekazywanie treści, znajdą zastosowanie tłumaczenia liaison;
 • tłumaczenia a vista – jest to ustny przekład tekstu pisanego. Tłumacz belgijskiego a vista otrzymuje dokument, na przykład akt notarialny lub testament, i na bieżąco dokonuje jego ustnej translacji;
 • tłumaczenia ustne towarzyszące – to przekłady ustne wykonywane przez tłumacza towarzyszącego zleceniodawcy podczas podróży służbowej, spotkań czy negocjacji;
 • tłumaczenia ustne medyczne z i na język flamandzki – zdarza się, że Klient lub jego rodzina niespodziewanie znajdują się w szpitalu i potrzebne jest szybkie porozumienie z polską lub belgijską kadrą medyczną. Wówczas niezbędny okazuje się tłumacz ustny z szeroką wiedzą na tematy medyczne, który przekazuje wyniki badań czy diagnozę Klientom, umożliwiając sprawne podjęcie decyzji i interwencję w sprawie chorego.

Tłumacz belgijsko-polski – przekłady pisemne

W naszym biurze świadczymy również najwyższej klasy translacje pisemne z i na język flamandzki. Tłumacz belgijsko-polski z AksonPolska sporządzi profesjonalne, w pełni poprawne przekłady zwykłe i specjalistyczne. Przełożymy także wszelkiego rodzaju dokumenty, w tym dokumentację pojazdów. Dowiedz się, co kryje się pod poszczególnymi usługami:

 • tłumaczenia zwykłe – są to translacje tekstów na użytek własny Klienta. Nasz fachowiec wykonujący przekłady zwykłe biegle włada obydwoma językami. Nie musi jednak być tłumaczem przysięgłym ani specjalistą w danym temacie. Teksty, które przekłada, nie wymagają specjalistycznej wiedzy branżowej. Mimo to zlecenia takie nie zawsze stanowią proste zadanie, gdyż przekład specyfiki żartu czy zabiegu słownego może stanowić nie lada wyzwanie nawet dla wytrawnego tłumacza. W ramach zleceń zwykłych wykonuje się często translacje książek, podręczników, instrukcji, prezentacji, korespondencji prywatnej i służbowej i wielu innych;
 • tłumaczenie specjalistyczne – ten rodzaj zleceń najczęściej dotyczy tekstów o tematyce branżowej. Są to treści skomplikowane, wymagające znajomości danego obszaru merytorycznego i specjalistycznego słownictwa. Najczęściej w ramach tłumaczeń specjalistycznych wykonuje się przekłady tekstów medycznych, farmaceutycznych, prawniczych, biznesowych, finansowych, technicznych i naukowych;
 • tłumaczenia pisemne przysięgłe – dotyczą one dokumentów i pism oficjalnych. Tłumacz przysięgły języka belgijskiego wykonuje przekłady aktów chrztu, ślubu, zgonu, aktów notarialnych oraz dokumentacji medycznej lub pracowniczej. Często świadczy również uwierzytelnione przekłady pisemne dyplomów i świadectw;
 • tłumaczenia pisemne dokumentacji pojazdów – tego rodzaju translacje wymagane są podczas załatwiania formalności związanych z zakupem samochodu z zagranicy. Wówczas tłumacz belgijsko-polski wykonuje dla Klienta wszystkie niezbędne przekłady dokumentów potrzebnych do rejestracji pojazdu.

Jakiego rodzaju tłumaczenia wykonujemy w AksonPolska?

tłumaczenia księgowe

Oferujemy przekłady sprawozdań finansowych, raportów, zestawień zysków i strat, ksiąg rachunkowych, opinii biegłych czy dokumentacji kredytowej. Operujemy fachową terminologią, w której niewyspecjalizowani tłumacze bez odpowiedniego przeszkolenia nieświadomie popełniają wiele błędów. Możesz więc mieć pewność, że przetłumaczone przez nas dokumenty księgowe usprawnią działanie Twojej firmy, zamiast je skomplikować.

tłumaczenia dokumentów biznesowych

Obejmują między innymi korespondencję i umowy z kontrahentami zagranicznymi. Tłumaczymy również negocjacje handlowe i oferty, a także wszelkie inne teksty o tematyce biznesowej. Tłumacz języka flamandzkiego z naszego biura zadba o to, by przekład był w 100% poprawny językowo i merytorycznie.

tłumaczenia prawnicze

W ramach tej specjalizacji przełożymy dokumenty sądowe, umowy i opinie prawne, pełnomocnictwa, dokumenty założycielskie spółek handlowych i wiele innych. Posługujemy się fachową terminologią często skomplikowanego języka prawniczego w języku polskim i belgijskim. Mamy doświadczenie w tłumaczeniu tekstów prawniczych z różnych dziedzin prawa i jesteśmy odpowiednio przeszkoleni do wykonywania tego typu zleceń. W razie potrzeby konsultujemy się ze specjalistami w dziedzinie prawa polskiego, belgijskiego czy unijnego.

tłumaczenia techniczne

Wykonujemy przekłady instrukcji obsługi, specyfikacji maszyn i urządzeń, prac naukowych, dokumentów technicznych do przetargów, certyfikatów, kosztorysów i wielu innych rodzajów tekstów technicznych. Gwarantujemy fachowe i zgodne z intencją autora brzmienie każdego tekstu. Nasze tłumaczenia są precyzyjne, zrozumiałe i autentyczne dla specjalistów z danej dziedziny.

tłumaczenia medyczne

Przekładamy z i na język belgijski dokumentację medyczną, w tym wyniki badań, wypisy, zalecenia lekarzy, diagnozy i wszelkie inne teksty o tematyce medycznej. Przekłady medyczne traktujemy z wyjątkową troską o ich pełną poprawność, fachowość i zrozumiałość. Poddajemy je wielokrotnej weryfikacji przez różnych specjalistów, aby wykluczyć nawet najmniejsze ryzyko błędu.

tłumaczenia informatyczne

Teksty IT, które tłumaczymy w naszym biurze, to między innymi oprogramowanie komputerowe, specyfikacje aplikacji, instrukcje, oferty, specjalistyczne strony internetowe i wiele innych. Poruszamy się w dziedzinie językowej IT na co dzień, dzięki czemu nasze tłumaczenia brzmią naturalnie dla specjalistów i użytkowników końcowych.

tłumaczenia marketingowe

Przekładamy wszelkie teksty marketingowe, takie jak prezentacje szkoleniowe, ulotki i broszury, analizy rynku, kampanie reklamowe i wiele innych. Wykazujemy kreatywność i elastyczność istotne w tłumaczeniu tekstów i sloganów reklamowych.

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?

Biuro tłumaczeń AksonPolska wyróżnia się na tle wielu nowopowstałych biur, jak i wieloletnich konkurentów. Od 13 lat zdobywamy doświadczenie, gromadzimy wiedzę, unowocześniamy warsztat i świadczymy usługi translatorskie na najwyższym poziomie. O uznaniu, jakim cieszą się nasze przekłady świadczy choćby fakt, że wykonujemy je nawet dla Ministerstwa Sprawiedliwości RP. Korzystając z naszych usług, zyskujesz:

 • najbardziej kompleksową ofertę – tłumaczenia ustne, pisemne, zwykłe, specjalistyczne i przysięgłe,
 • możliwość dokonania korekty lub weryfikacji przekładów wykonanych przez inne biura,
 • najwyższej jakości translacje z i na język belgijski wykonane przez doświadczonych specjalistów i rodzimych użytkowników belgijskiego,
 • gwarancję poprawności językowej, stylistycznej i fonetycznej naszych prac,
 • pewność naturalnego, autentycznego brzmienia dla rodzimych użytkowników belgijskiego i polskiego,
 • pełną poprawność merytoryczną, wynikającą z naszej wiedzy i dociekliwości, konsultacji ze specjalistami oraz wielokrotnej weryfikacji zleceń specjalistycznych,
 • najwyższy standard obsługi Klienta,
 • dostępność naszych usług nawet w sytuacjach ekstremalnych czasowo,
 • dbałość o Twój czas – wszelkie prace wykonujemy sprawnie i terminowo,
 • korzystne ceny zarówno przekładów zwykłych, jak i specjalistycznych czy przysięgłych.

Język belgijski – podstawowe informacje

Język belgijski jest jednym z języków urzędowych w Belgii, dokładnie w Regionie Flamandzkim i Regionie Stołecznym Brukseli. Jak większość języków europejskich, stosuje on alfabet łaciński. Istnieją spory odnośnie tego, czy belgijski stanowi odmianę niderlandzkiego czy też osobny język. Nazwa języka flamandzkiego pochodzi właśnie od Flandrii zamieszkiwanej przez grupy ludności posługujące się charakterystycznymi dialektami.

Historia języka belgijskiego (flamandzkiego)

Język belgijski wyodrębnił się z języka niderlandzkiego, który z kolei ukształtował się na bazie języków zachodniogermańskich. Po dzień dzisiejszy belgijski wykazuje ogromne podobieństwo do języka niderlandzkiego. W 1995 roku do oficjalnego słownika niderlandzkiego wprowadzono zapisy dotyczące różnic między jego odmianą holenderską i belgijską – lub też językiem niderlandzkim i belgijskim.

Flamandzki a niderlandzki

Choć języki flamandzki i niderlandzki są do siebie bardzo podobne, występuje między nimi kilka różnic. Dotyczą one głównie czterech sfer – fonetycznej, leksykalnej, syntaktycznej i morfologicznej. Pod względem wymowy wspomnieć należy o wymowie głoski „g”, która w języku belgijskim jest delikatniejsza niż w holenderskim. Różnice w zakresie słownictwa zarysowują się głównie w żargonach branżowych. W pozostałych obszarach rozbieżności nie są tak wyraziste. Należy wspomnieć, że zarówno holenderski, jak i flamandzki cechuje nieco różnic wewnętrznych. Mówcy każdego z tych języków posługują się bowiem dodatkowo ich lokalnymi odmianami. W większości przypadków osoby mówiące po holendersku lub belgijsku porozumiewają się jednak bez większych przeszkód.

Potrzebujesz więcej informacji? Wyślij nam wiadomość!