Tłumaczenia język niderlandzki

Jeśli szukają Państwo kogoś, kto wykona dla Państwa rzetelne tłumaczenie, w wymaganym czasie i za rozsądną cenę, to zapraszamy osobiście do AksonPolska w Warszawie lub do kontaktu telefonicznego względnie mailowego.

AksonPolska tłumaczy z powodzeniem już od kilkunastu lat. Firma powstała w 2003 roku w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku na tłumaczenia z języka niderlandzkiego (holenderskiego). Od tego czasu jednak rozszerzyła swoją działalność oferując swoim klientom tłumaczenia także w innych głównych językach. Mimo swojej rozszerzonej działalności AksonPolska pozostaje liderem na rynku, jeśli chodzi o tłumaczenia zwykłe i przysięgłe języka niderlandzkiego (holenderskiego).

W AksonPolska jesteśmy zawsze otwarci na potrzeby klientów, a nasz zespół z należytą precyzją dba o najwyższą jakość tłumaczeń, a także o profesjonalną obsługę klienta.

Do każdego klienta i zlecenia podchodzimy indywidualnie, z takim samym zaangażowaniem, dzięki czemu powracają do nas klienci, a nie tłumaczenia. Procesy organizujemy nowocześnie, a teksty tłumaczymy z najwyższą starannością. Jesteśmy dumni z tego, że potrafimy tłumaczyć dobrze i w rozsądnych cenach z zachowaniem terminowości wykonania zlecenia.

Współpracujemy z tłumaczami z wieloletnim doświadczeniem w tłumaczeniu tekstów medycznych, informatycznych, biznesowych, prawniczych, marketingowych i innych specjalistycznych.

Nasza rzetelność w realizacji zadań, profesjonalizm, wysoka jakość tłumaczeń, a także atrakcyjne stawki pomagają nam dostosować się do rosnących potrzeb naszych klientów

Nasza oferta obejmuje tłumaczenia pisemne przysięgłe (zwane także uwierzytelnionymi) i tłumaczenia zwykłe, a także tłumaczenia ustne – w tym także przysięgłe. Nasz zespół to doświadczeni tłumacze języka niderlandzkiego (holenderskiego), dzięki czemu możemy szybko i sprawnie zrealizować każde zlecenie. Jeśli językiem źródłowym tłumaczonego tekstu jest język polski, tłumaczenia są wykonywane na język obcy przez tłumaczy natywnych (native speakers).Współpracujący z nami tłumacze to osoby sprawdzone, dla których priorytetem jest rzetelne, profesjonalne i bezbłędne tłumaczenie. Nieustannie podnosimy też swoje kwalifikacje a w razie potrzeby konsultujemy się z specjalistami, dzięki czemu możemy oferować najwyższy poziom usług.

Zapewniamy

 • wysoką jakość tłumaczeń
 • krótkie terminy realizacji zleceń
 • jednolitość terminologiczną
 • realizację dużych projektów tłumaczeniowych
 • tłumaczenia wykonywane przez specjalistów w danej dziedzinie
 • poufność wykonywanych zleceń
 • dogodne formy płatności
 • szybką i bezpłatną wycenę tłumaczenia

Tłumaczenia niderlandzki – cennik

Uwagi!

 1. Podane poniżej ceny mają tylko orientacyjny charakter. Ceny – niższe, lub wyższe – ostateczne są ustalane na podstawie analizy szczegółów zapytania i są podawane do akceptacji klienta przed przystąpieniem do tłumaczenia. Więcej informacji poniżej (*)
 2. Wycena jest zawsze bezpłatna i niezobowiązująca. Zachęcamy do jej wykonania. W tym celu wystarczy nam przesłać pliki korzystając na przykład z formularza zapytania na stronie Wycena.
 3. Koszt tłumaczenia to liczba stron obliczeniowych x cena jednej strony.
 4. Do wyceny przyjmujemy, że:
  • strona obliczeniowa tłumaczenia przysięgłego liczy 1125 znaków ze spacjami,
  • strona obliczeniowa tłumaczenia zwykłego liczy 1500 znaków ze spacjami,
  • w przypadku dokumentów samochodowych, lub podobnych powtarzalnych standardowych dokumentów sporządzonych na formularzach zawierających powtarzalną treść, ceny mogą być podawane za dokument, czyli niezależnie od objętości zawartego w dokumencie tekstu.
 5. Cena za tłumaczenie strony obliczeniowej jest taka sama za tłumaczenie przysięgłe i tłumaczenie zwykłe. Koszt tłumaczenia przysięgłego jest jednak wyższy, ponieważ strona obliczeniowa tłumaczenia przysięgłego zawiera mniej znaków na stronie, niż w przypadku tłumaczenia zwykłego – patrz p. 4.
Język tłumaczenia Kierunek tłumaczenia Cena
za stronę obliczeniową
Niderlandzki niderlandzki -> polski

polski -> niderlandzki

125

145

Dokumenty samochodowe

Uwaga, podane w tabeli ceny są cenami brutto podanymi za tłumaczenie całego dokumentu – więcej informacji i uwag poniżej, na końcu strony.

KRAJ POCHODZENIA POJAZDU RODZAJ DOKUMENTU CENA BRUTTO/SZT
Holandia * Karta rejestracyjna cz. I
Dowód rejestracyjny cz. II
Faktura/umowa
Świadectwo przeglądu technicznego
95 PLN
95 PLN
105 PLN
105 PLN

(*) W przypadku dokumentów z Holandii podana cena dotyczy nowego, aktualnego kompletu składającego się z Karty rejestracyjnej oraz Dowodu rejestracyjnego cz. II. Starsze pojazdy są jeszcze sprzedawane z innymi kompletami dokumentów obejmującymi także dokumenty wywozowe RDW itp. W przypadku tych kompletów wykonujemy wycenę indywidualną.

Rodzaje oferowanych tłumaczeń języka niderlandzkiego

Tłumaczenia pisemne i tłumaczenia ustne – i wszystko jasne. Na pewno?

Wyjaśnijmy sobie powyższe terminy, oraz kilka innych związanych z tłumaczeniami.

Tłumaczenie pisemne

Odnosi się – jak sama nazwa wskazuje – do pisemnego przełożenia treści z danego języka zwanego językiem źródłowym na język tłumaczenia, zwany też językiem docelowym. Tłumaczenie pisemne oznacza, że treść w języku docelowym będzie sporządzona na piśmie. Charakteryzuje się tym, że tłumacz pracuje samodzielnie (lub w zespole) nad tekstem i korzysta z różnych pomocy. W efekcie powstaje tłumaczenie, którego cechą jest wysoki standard wierności tłumaczenia.

Tłumaczenie ustne

„dzieje się tu i teraz” w obecności osób, którym tłumacz ma umożliwić porozumiewanie się, zrozumienie informacji przekazywanych w obcym im języku. Jest to siłą rzeczy tłumaczenie szybkie, którego głównym zadaniem jest przekazanie treści w formie zrozumiałej dla odbiorcy/odbiorców, ale niekoniecznie z zachowaniem najwyższego standardu jeśli chodzi o wierność czy precyzyjność przekazu.

Formy tłumaczeń języka niderlandzkiego

Tłumaczenia przysięgłe

Tłumaczenia przysięgłe z niderlandzkiego na polski, to nic innego jest przekład uwierzytelniony. Są one wymagane w różnych sytuacjach, np. przed podpisaniem umowy pomiędzy firmami, przy tłumaczeniu dokumentów sądowych, procesów, aktów notarialnych, a także dokumentów osobistych, np. dyplomów. W celu ich wykonywania należy zdać egzamin państwowy i zostać wpisanym do rejestru prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości. W związku z tym możemy mieć pewność, że jest to dobrze przygotowany specjalista. Każde tłumaczenie przysięgłe zawiera formułę zawierającą imię i nazwisko tłumacza i  numer jego uprawnienia. Poza tym niezbędna jest także adnotacja potwierdzająca zgodność tłumaczenia z okazanym plikiem źródłowym oraz wpisanie przekładu do repertorium tłumacza przysięgłego. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości liczba znaków na stronie rozliczeniowej wynosi 1125 znaków ze spacjami.

Tłumaczenia zwykłe

Są to tłumaczenia, do których tłumacz nie musi mieć specjalnych kwalifikacji, jak w przypadku tłumaczeń przysięgłych. Nie dotyczą one oficjalnych dokumentów posiadających moc prawną, typu akt urodzenia, pisma urzędowe itp. Są to teksty lub dokumenty wykorzystywane na własny użytek. U tłumacza zwykłego dokonuje się przekładu broszur, artykułów, książek, instrukcji obsługi różnych urządzeń, e-mail itp.  Tak, jak w przypadku tłumaczeń przysięgłych, również w tłumaczenia zwykłych zapewniamy wysoki poziom obsługi oraz jakości przełożonego tekstu jednak nie są one sygnowane pieczęcią i podpisem tłumacza przysięgłego.

Brak wymogu posiadania uprawnień tłumacza przysięgłego nie oznacza, że tłumaczenie zwykłe jest prostsze. Często jako tłumaczenia zwykłe wykonywane są bardzo trudne tłumaczenia specjalistyczne (patrz niżej), np. tekstów technicznych (badania chemiczne, fizyczne, etc.), marketingowych czy innych tekstów, których tłumaczenie wymaga znajomości specyfiki branży i bardzo nieraz obszernego specjalistycznego słownictwa.

Tłumaczenia dokumentów pojazdów

Kupowanie samochodu z zagranicy wiąże się z szeregiem formalności. Przede wszystkim należy posiadać przetłumaczone wszystkie dokumenty, które są niezbędne do rejestracji pojazdu. Każde tego typu tłumaczenie musi być opatrzone imienną pieczątką tłumacza przysięgłego. Nasi tłumacze niderlandzkiego (holenderskiego) szybko i sprawnie pomogą w przełożeniu dokumentów na język polski.

Tłumaczenia specjalistyczne

Są to szczególnego rodzaju tłumaczenia ponieważ wymagają od tłumacza wiedzy specjalistycznej z każdej dziedziny. Nie każdy tłumacz będzie w stanie poradzić sobie z każdym zleceniem. W związku z tym, wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, w naszym biurze zatrudniamy tłumaczy także z określoną wiedzą specjalistyczną. Nasi tłumacze niderlandzkiego (holenderskiego) precyzyjnie i bezbłędnie przetłumaczą teksy medyczne, farmaceutyczne, techniczne, informatyczne, a także prawnicze.

Formy tłumaczenia ustnego

Tłumaczenia symultaniczne (równoczesne)

Tłumaczenia ustne symultaniczne tłumacz wykonuje najczęściej w wyciszonej kabinie. Tekst mówiony źródłowy odbiera przez słuchawki i tłumaczy go na język docelowy mówiąc do słuchaczy przez mikrofon. Tłumacz nie ma kontaktu z mówcą (może go najwyżej widzieć z kabiny) i w razie niezrozumienia jakiegoś fragmentu wypowiedzi nie może go poprosić o powtórzenie.

To jedna z najtrudniejszych form tłumaczenia języka niderlandzkiego (holenderskiego), która wymaga od tłumacza nie tylko doskonałej znajomości języków, ale także specjalnych predyspozycji, jak odporność na stres, podzielność uwagi, wysoka koncentracja itp. Tłumacz, który doskonale opanował język obcy i ma wspomniane wyżej predyspozycje, mimo to musi jeszcze dodatkowo przejść intensywne szkolenie najczęściej w ośrodkach uniwersyteckich lub szkołach tłumaczy, zanim wejdzie do kabiny.

Tłumaczenia konsekutywne (następcze)

W tłumaczeniu konsekutywnym tłumacz niderlandzkiego pracuje w pobliżu mówcy. Stoi lub siedzi obok, słucha i ewentualnie robi sobie notatki. Tłumaczenie rozpoczyna gdy prelegent skończy lub przerwie swoją wypowiedź (dłuższe przemówienie powinno być podzielone na części). Tłumacz odtwarza wypowiedź w języku docelowym w taki sposób, jakby to on sam ją wygłaszał. Zadaniem tłumacza jest zapamiętanie istotnych treści przemówienia w celu przekazania słuchającym w zrozumiałym dla nich języku najważniejszych informacji, kwintesencji przemowy. Z tego powodu tłumaczenie jest zwykle krótsze, niż wypowiedź w języku źródłowym. W przypadku dłuższych przemówień tłumacz robi sobie notatki zapisując najważniejsze kwestie, a jeśli mówca umożliwia mu tłumaczenie krótszych, kilkuzdaniowych, wypowiedzi, nie musi nic zapisywać – tłumaczy z pamięci.

Tłumaczenia szeptane

Forma tłumaczenia symultanicznego (równoczesnego), ale bez korzystania z kabiny i bez użycia specjalistycznego sprzętu. Tłumacz pracuje w pobliżu osoby lub kilku osób, którym ściszonym głosem przekłada na bieżąco wypowiedź prelegenta. Tłumaczenie szeptane jest na ogół stosowane w sytuacjach, gdy niewielka liczba osób nie mówi w języku, którym posługuje się większość uczestników spotkania.

Tłumaczenia liaison („zdanie po zdaniu”)

Podobne do tłumaczenia konsekutywnego, ale w odróżnieniu do niego, tu mówca wygłasza krótkie, najwyżej kilkuzdaniowe wypowiedzi. Ten sposób tłumaczenia stosowany jest tam, gdzie wymagany jest wysoki poziom wierności tłumaczenia, na przykład w sądzie podczas przesłuchań świadków lub biegłych. Tłumaczenie metodą liaison stosuje się również tam, gdzie prelegent wykonuje prezentację i konieczne jest tłumaczenie np. slajdów na bieżąco.

Tłumaczenia a vista

Jeszcze inna forma tłumaczenia ustnego, podczas którego tłumacz posiłkuje się tekstem pisanym. Tego typu tłumaczenie wykonywane jest np. w urzędach, u notariusza lub w sądzie gdy chodzi o tłumaczenie dokumentów, aktów, oświadczeń itp.

Tłumaczenia ustne towarzyszące

Tłumacz towarzyszy osobie, bądź delegacji w czasie podróży, podczas wizyt, na spotkaniach bądź w trakcie różnego rodzaju rozmów. Osoba zajmująca się tłumaczeniami towarzyszącymi nazywana jest tłumaczem „asystującym” lub „towarzyszącym”. Tłumaczenia towarzyszące są na ogół wykonywane sposobem de liaison ( „zdanie po zdaniu”).

Tłumaczenia medyczne

Są one częścią tłumaczeń wykonywanych dla służb publicznych i dotyczą komunikacji pomiędzy opiekunem medycznym a pacjentem i/lub rodziną pacjenta ułatwiając korzystanie z usług medycznych. Aby móc dobrze służyć zarówno pacjentowi jak i opiekunowi medycznemu, tłumacz musi posiadać rozległą wiedzę o medycynie, ogólnych przepisach, wywiadzie lekarskim i przebiegu badania oraz o codziennym funkcjonowaniu szpitala bądź kliniki. Tłumacze medyczni mają styczność z różnymi kulturami, więc często pracują jako tłumacze de liaison („zdanie po zdaniu”) w sytuacjach, kiedy pacjenci nie znają szpitala lub nie czują się w nim swobodnie.

Przykłady tekstów specjalistycznych

Tłumaczenia księgowe

Tego typu teksty charakteryzują się hermetyczną terminologią. Trudnością są także licznie występujące związki frazeologiczne, np. kredyt pod zastaw, lis zastawny itp. W związku z tym dokumenty księgowe wymagają od tłumacza bardzo dobrej znajomości tego typu terminów. Poprawność tłumaczeń księgowych ma ogromne znacznie dla funkcjonowania firmy. W AksonPolska od wielu lat zajmujemy się tłumaczeniami księgowymi z niderlandzkiego na polski, a więc nie trzeba się martwić o jakość usług, bo zapewniamy najwyższą. Tłumaczymy m.in. sprawozdania finansowe, bilanse, dokumenty księgowe, opinie biegłych rewidentów.

Tłumaczenia dokumentów biznesowych

Dokumenty biznesowe nieustannie pojawiają się w każdej firmie, tym bardziej jeśli ma ona zagranicznych kontrahentów albo swoje filie czy oddziały w różnych Państwach. Dobre zrozumienie ich, a więc poprawne przetłumaczenie niejednokrotnie jest kluczem do sukcesu. Mając to na uwadze zapewniamy, ze tłumaczenie dokumentów z niderlandzkiego na polski jest w AksonPolska wykonywane zawsze na najwyższym poziomie.

Tłumaczenia prawnicze

Tłumaczenia w sektorze prawnym są niezwykle istotne, bo zwykle od ich poprawności zależą procedury, procesy i los ludzi. W związku z tym należy wybierać tylko sprawdzonych i dobrych fachowców w tej dziedzinie. Właśnie takich tłumaczy znajdziesz w AksonPolska. Doskonale orientują się w działaniu systemu prawnego, dzięki czemu potrafią przetłumaczyć różne teksty prawne z zachowanie litery, jak i ducha oryginału. Tłumaczymy m.in. dokumenty sądowe, założycielskie spółek, opinie prawne, umowy, pełnomocnictwa.

Tłumaczenia techniczne

Tłumaczenia techniczne wymagają doskonałej znajomości języka oraz słownictwa stosowanego w danej branży. Do tego niezbędna jest wiedza merytoryczna z danej dziedziny technicznej. Ponadto tłumacz powinien cechować się skrupulatnością oraz precyzją. Tylko dzięki temu tekst zostanie przetłumaczony bezbłędnie. W AksonPolska pracują tłumacze, którzy zarówno świetnie znają niderlandzki, jak i daną branże techniczną. Dzięki temu możemy mieć pewność, że każdy dostarczony nam tekst zostanie bezbłędnie przetłumaczony. Zajmujemy się tłumaczeniem m.in.: dokumentacji technicznej do przetargów, certyfikatów, instrukcji obsługi, opisów technicznych, kosztorysów.

Tłumaczenia medyczne

Nietrudno wyobrazić sobie konsekwencje nieprawidłowego przetłumaczenia dokumentów medycznych. Są to jedne z najtrudniejszych tłumaczeń. Zawsze odbywa się wielokrotna weryfikacja takiego tłumaczenia. W związku z tym nasi tłumacze, to doskonali fachowcy, którzy świetnie znają i język niderlandzki (holenderski) i branże, ponieważ tylko wtedy są w stanie bezbłędnie przetłumaczyć dokumentacje medyczną. Tłumaczymy m.in. dokumenty medyczne i farmaceutyczne, wyniki badań lekarskich, rozpoznania chorób.

Tłumaczenia informatyczne

Branża IT jest pełna specyficznego słownictwa. W tłumaczeniu tego typu dokumentów niezbędna jest doskonała znajomość terminów oraz precyzja w ich stosowaniu. Niemniej, ważna jest także prostota tłumaczonego tekstu, zwłaszcza gdy ma on trafić do użytkownika końcowego, który jest spoza branży IT. Nasi pracownicy potrafią w taki sposób przetłumaczyć, np. instrukcje obsługi, że z jednej strony jest w całości zachowany sens tekstu, a z drugiej jest on napisany w sposób nie sprawiający trudności w zrozumieniu użytkownikowi. Tłumaczymy z niderlandzkiego (holenderskiego) m.in. programy komputerowe, opisy instalacji oprogramowania, instrukcje obsługi.

Tłumaczenia marketingowe

W tłumaczeniach marketingowych istotny jest dobór odpowiednich słów, dzięki czemu tekst nie straci na swojej wartości. Nasi tłumacze chętnie przygotują dla Ciebie specjalną ofertę oraz tłumaczenia zachowujące sens oryginału oraz ducha marketingu. Tłumaczymy m.in. prezentacje, broszury, diagramy, badania rynku, klipy video.

Dlaczego AksonPolska?

Naszą niezwykle mocną stroną jest wieloletnie doświadczenie w tłumaczeniach z niderlandzkiego na polski oraz z polskiego na niderlandzki, a także doskonały zespół. Zatrudniamy osoby, które doskonale znają język, posiadają stosowne certyfikaty i uprawnienia, a także znają różne branże. Dzięki temu możemy oferować tłumaczenia z niderlandzkiego tekstów z różnych dziedzin – jesteśmy pewni, że nasi pracownicy zrobią to doskonale. Jesteśmy dobrym partnerem zarówno dla osób prywatnych, jak i firm. Można u nas skorzystać z różnych rodzajów tłumaczeń – pisemnych, ustnych, zwykłych, przysięgłych itp. Obok wysokiej jakości i zachowania poufności, naszym priorytetem jest także terminowość. Szanujemy naszych Klientów i zawsze dotrzymujemy terminów realizacji zleceń. Każde z nich traktujemy indywidualnie, staramy się poznać potrzeby Klientów oraz je realizować. W Akson Polska korzystamy z nowoczesnych rozwiązań, które dedykowane są biurom tłumaczeń. Wszystko, to sprawia, że nasze tłumaczenia cechują się bezbłędnością oraz szybką realizacją. Zapraszamy!

Informacje na temat języka niderlandzkiego (holenderskiego)

Językiem niderlandzkim posługuje się ok. 27 milionów ludzi na świecie, a dla 23 milionów jest on językiem ojczystym lub językiem literatury i kultury, natomiast dla pozostałych 4 milionów niderlandzki jest drugim językiem. Zdecydowana większość osób posługujących się tym językiem mieszka na zachodzie Europy. Swobodnie można porozumiewać się nim w Holandii i Belgii, czyli w krajach, w których niderlandzki ma status języka urzędowego. Poza Europą używa się go jako urzędowego w Surinamie, Arubie i Antylach.

Historia języka

Początki języka niderlandzkiego sięgają VII/VIII wieku, kiedy to zaczął wyodrębniać się z dialektów dolnofrankońskich języka dolnoniemieckiego. Pierwsze teksty spisane w języku niderlandzkim pochodzą z IX wieku. Najstarszym, zachowanym dokumentem, napisanym w języku holenderskim jest przyrzeczenie chrzcielne (Utrechtse doopgelofte).

Odmiany

Od roku 1980, więc całkiem niedawno zaczęło mówić się o trzech odmianach języka niderlandzkiego:

północnoniderlandzki (Noord-Nederlands) używany w północnych regionach niderlandzkiego, gdzie nosi nazwę niderlandzkiego standardowego. W Królestwie Niderlandów posługuje się nim 16 milionów mieszkańców. Językiem urzędowym stał się tam dopiero w 1995 r.;

belgijski (Belgisch-Nederlands) używany jest w Belgii, w której dla 59% mieszkańców jest pierwszym językiem;

surinamski­­ (Surinaams-Nederlands) używany jest w Surinamie, czyli dawnej kolonii holenderskiej. Posiada status języka urzędowego i blisko 47% mieszkańców uznaje go za swój pierwszy język.

Grupa języków

Język niderlandzki pochodzi z grupy języków zachodniogermańskich. Największy wpływ na jego kształtowanie się miały plemiona Franków, germańskie plemię żyjące w delcie Renu, Mozy i Skaldy. W mniejszym stopniu swoje piętno odcisnęli Sasowie i Fryzowie. W piśmiennictwie, współczesny język niderlandzki, jest dosyć zbieżny z językiem niemieckim, a także angielskim. W warstwie fonetycznej natomiast, znacząco różni się od obu.

Mały słownik holendersko – polski

Polski Niderlandzki
Cześć! Jak leci? Hallo! Hoe gaat het?
Co słychać? Hoe gaat 't?
Co to jest? Wat is dat?
Czy mogę tu palić? Mag ik hier roken?
Czy może Pan(i) mówić trochę wolniej? Kunt u wat langzamer praten?
Czy mógłby/mogłaby Pan(i) powtórzyć? Kunt u herhalen alstublieft?
Czy mówi pan/pani po angielsku? Spreekt u En­gels?
Czy mówi pan/pani po polsku? Spreekt u Pools?
Czy napije się Pani czegoś? Wilt u iets drinken?
Dlaczego? Waarom?
Do jutra Tot morgen
Do widzenia Tot ziens
Dobranoc Goedenacht
Dobry wieczór Goedenavond
Dzień dobry (po południu) Goedemiddag
Dzień dobry (rano) Goedemorgen
Dziękuje Dank u wel
Dziękuję, wszystko w porządku Alles goed, dank je
Dziękuję, wzajemnie Bedankt en ook de groeten voor u
Gdzie? Waar?
Ile? Hoeveel?
Ile płacę? Hoeveel is het?
Ile to kosztuje? Hoeveel kost het?
Jak minęła podróż? Hoe was je reis?
Jak się Pan(i) miewa? Hoe gaat het met u? Hoe maakt u het?
Jak się Pan(i) nazywa? Wat is uw naam?
Jestem z Polski Ik kom uit Polen
Kiedy? Waneer?
Kto to jest? Wie is dat?
Która godzina? Hoelaat is het?

Potrzebujesz więcej informacji? Wyślij nam wiadomość!